Mäklarinformation

 

Fastighetsinformation 

 • Föreningsnamn: Brf Stadsskogen Kåbo 57:1
 • Ekonomiskförvaltare: Michael Adamsson AB. 
 • Medlemsansökan skickas till: 
 • För mäklarbild: 
 • Nyckelhantering: Vid överlämnande av lägenhet sköts nyckelhanteringen av mäklare
 • Byggår: 2018
 • Antal lägenheter: 161 
 • Finns barnvagnsrum? Ja
 • Finns cykelförråd? 3st 
 • Finns festlokal? Nej
 • Finns hobbyrum? Ja
 • Finns övernattningsrum/gästlägenhet? Nej
 • Är föreningens tomt friköpt eller är det tomträtt? Friköpt
 • Är det en äkta bostadsrättsförening? Ja
 • Finns en gemensam tvättstuga? Ja, Tvättstugan är belägen i källaren och det finns två tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare, strykbräda och strykjärn samt en mindre mangel. Bokning via hemsidan.
 • Gemensamma lokaler/utrymmen? I föreningen finns det en gemensam innergård och ett hobbyrum med tillhörande enklare verktyg. 
 • P-plats: Det finns 62 parkeringsplatser varav 3 st MC parkeringar och 2 handikapp platser, samt 12st platser med möjlighet att ladda sin elbil.
 • Parkeringmöjligheter i området: Det finns parkeringsplatser utanför USIF och utanför Handelsbanken. Utöver det finns det parkeringsmöjligheter längs vägarna runt om i Rosendal
 • Finns det något förråd som tillhör lägenheten? Finns förråd i källaren och loftlägenheterna har förråd utanför lägenheten
 • Renoveringar: Byggnaderna är nyproducerade varför något underhållsbehov, förutom normalt löpande underhåll, inte beräknas föreligga under år 1-11 (från ekonomisk plan).
 • Är juridisk person tillåten: Nej
 • Finns gemensamt bostadstillägg: Nej 
 • Minsta tillåtna ägarandel: 10%

 

Avgifter

 • Hyreshöjningar: Senaste höjning skedde 1 Maj 2024 med 5%. I nuläget inga fler planerade höjningar  av avgiften.
 • Överlåtelseavgift: 1 313 kr betalas av köpare.
 • Pantsättningsavgift: 525 kr
 • Tv & Bredband: 
  • Bredband och TV från Telia ingår i hyran (369kr). Bredband 100/100 och Telia TV Bas. 
  • Router och TV box finns i lägenheten. 
  • Vill man ha snabbare internet eller större TV paket hanterar man det med Telia själv.
 • I hyran ingår: Kall och varmvattenförbrukning samt uppvärmning av lägenheten. TV och Internet 100/100
 • Kostnad parkeringsplatser: Bil 1100kr, Mc 740kr.
 • Kostnad parkeringsplats Elbil: 1700kr i månaden plus debitering av elförbrukning. Det tillkommer även en engångskostnad på 1500kr som debiteras första månaden. 

 

 

Regler för andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av lägenheter i Bostadsrättsföreningen Stadsskogen K57 kan tillåtas under vissa omständigheter, men ska ske på ett sätt som säkerställer trygghet och respekt för föreningens regler och riktlinjer. Det innebär:

Ansökan: Var ute i god tid med din ansökan minst 1 månad innan ditt uthyrningsdatum, hela processen tar tid då det är flera instanser som ska godkänna uthyrningen.

Tillstånd: Innan du hyr ut din lägenhet i andra hand, behöver du få tillstånd från styrelsen. Du kommer att behöva presentera ett legitimt skäl för uthyrningen.

Beaktansvärda skäl innefattar:

 • Studier eller arbete på annan ort
 • Tillfälligt arbete utomlands
 • Längre resor
 • Provsamboende
 • Sjukhus- eller äldreboende

Det finns dock en rad skäl som generellt sett inte betraktas som beaktansvärda och därför kan leda till att en ansökan om andrahandsuthyrning avvisas.

 • Ekonomisk vinning: Att hyra ut din bostadsrätt enbart för att tjäna pengar, utan något annat giltigt skäl, kommer generellt sett inte att anses som ett beaktansvärt skäl.
 • Brister i planering: Om du har köpt en annan bostad och behöver hyra ut din bostadsrätt för att täcka kostnaderna för den nya bostaden, kommer detta vanligtvis inte att betraktas som ett beaktansvärt skäl.
 • Långvarig uthyrning: Om du planerar att hyra ut din bostadsrätt i andra hand på obestämd tid, utan någon specifik plan för när du kommer att återvända, kan detta leda till att din ansökan avvisas.
 • Ofullständig eller felaktig information: Om du inte tillhandahåller tillräcklig information i din ansökan, eller om någon av informationen visar sig vara falsk, kommer din ansökan sannolikt att avvisas.
 • Att en lägenhet inte har sålts, eller att ägaren har ekonomiska svårigheter

 

Kontrakt: All andrahandsuthyrning ska underställas ett skriftligt kontrakt, där det klart framgår vilka rättigheter och skyldigheter hyresgästen har. Kontraktet ska inkludera en klausul om att hyresgästen måste följa föreningens ordningsregler.

Ansvar: Även om du hyr ut din lägenhet i andra hand, är du fortfarande ansvarig för att alla föreningens regler och riktlinjer följs. Du är också ansvarig för eventuella skador som hyresgästen orsakar på lägenheten eller gemensamma utrymmen.

Information till grannar: Om möjligt, informera dina grannar om att du planerar att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Avgifter: Styrelsen har beslutat om stadgeenlig administrationsavgift för andrahandsuthyrning om 10 procent av ett basbelopp årsvis, som månatligen tillkommer avgiftsavierna.

Process för andrahandsuthyrning

  1. Ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till föreningens styrelse.
  2. Anger följande
   • Skäl för uthyrning (enligt ovan)
   •  Under vilken period uthyrningen önskas ske (maximalt en period om 1 år åt gången)
   • Var och hur styrelsen kan nå medlemmen under uthyrningstiden.
   • Anger till vem/vilka uthyrningen kommer att ske.
  3. Föreningens styrelse går igenom och bedömer skäl för uthyrning av bostad. Styrelsen lämnar skriftligt besked avseende uthyrningen. Uthyrning kan ske, givet att styrelsens besked tillåter uthyrning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan vi säkerställa att all andrahandsuthyrning sker på ett sätt som respekterar föreningens regler och alla boendes rättigheter och välbefinnande. Bostadsrättsföreningens regler är till för att skydda gemenskapen och säkerställa att majoriteten av lägenheterna är bebodda av sina ägare.

Dock kan varje enskilt fall vara unikt och det är alltid bäst att diskutera situationen med styrelsen i bostadsrättsföreningen. Styrelsen kan överväga individuella omständigheter och ge tillstånd baserat på dessa.

Det är viktigt att komma ihåg att olovlig andrahandsuthyrning kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive förlust av bostadsrätten. Så det är alltid bäst att vara öppen och ärlig och att följa rätt process när du överväger andrahandsuthyrning

Tack för att du visar hänsyn när det gäller andrahandsuthyrning.

 

Uppdaterad: 2024-07-11