Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

 

Kontaktväg för medlemmar: KLICKA HÄR

Kontakt externa:
E-post:  

 

Ordförande
Jenny Alfredsson
   

Ledamot
Thomas Ranius
      

Ledamot 
Anton Tjust
 

Ledamot 
Ulrika Pedersen
 

Ledamot
Tobias Ågren
 

Ledamot
Peter Saarikoski